| ثبت نام كاربر 
 
 
 
 

 
 
عملیات Benchmarking و نهایی کردن نقشه سایت

در این مرحله تعدادی از بهترین سایتهای معرفی شده از نظر طراحی گرافیکی، نحوه پیاده سازی، نقشه سایت و ... مورد بازبینی قرار گرفته و نکات مثبت آنها جمع آوری شده تا در طراحی و نقشه سایت پورتال فوق لحاظ گردد.

گردآوری مطالب

جمع آوری کلیه اطلاعات مورد نیاز (شامل : متون، تصاویر، جداول و ...) جهت بخشهای مختلف و آماده سازی آنها جهت قرارگیری در پورتال

طراحی رابط گرافیکی پورتال

در این مرحله تعدادی طرح گرافیکی متناسب با زمینه فعالیت مشتری و قابل استفاده در پورتال توسط وب گرافیستهای حرفه ای شرکت آماده و جهت بررسی و اظهار نظر ارائه می گردد.

  ارائه طرح های مربوطه به نحوی است که بتوان بر اساس بازخورد به دست آمده، نظر و خواسته مشتری در مورد رنگ و فرم پورتال را تخمین زد.

  در آخر با در نظر گرفتن نظرات و خواسته های آن شرکت محترم گرافیک نهایی پورتال طراحی و جهت اجرا به واحد برنامه نویسی شرکت ارجاع می گردد.

پیاده سازی اولیه پورتال

طرح گرافیکی نهائی پورتال در واحد برنامه نویسی برش خورده و با رعایت کلیه استانداردهای وب در نرم افزار مدیریت پویای پورتال نصب می گردد.

وارد کردن اطلاعات اولیه

جایگذاری کلیه اطلاعات گردآوری شده با توجه به نقشه سایت (به جز نرم افزارهای تحت وب)
نصب نرم افزارهای تحت وب شرکت
جایگذاری کلیه Web Application ها در بخش  های مربوطه
نصب و راه اندازی در هاستینگ نهایی و بازبینی نهایی
با انجام بررسی های نهایی و رفع مشکلات احتمالی و اعمال نظر نهایی مشتری در پورتال نصب شده مراحل طراحی و راه اندازی کار به پایان می رسد.
آموزش
آموزش مکفی کار با سیستم مدیریت محتوی به نفرات معرفی شده از سوی کارفرما
شروع مرحله گارانتی موقت
بالا بردن رتبه سایت در موتورهای جستجو