| ثبت نام كاربر 
 
 
 
 
 
 
   
نام پرتال‌  ها را زياد شنيده ايم، اما شايد براي برخي از ما اين سئوال پيش آمده باشد كه واقعا يك پرتال چيست؟ چه ويژگيها و خصوصياتي دارد؟ و چه تفاوتي با يك وب سايت دارد؟ ترجمه كلمه Portal   به فارسي در فرهنگهاي لغت "دريچه"، "درگاه"و "مدخل"ذكر شده اما كلمه پرتال‌در تكنولوژي اطلاعات معني متفاوتي دارد. اگر بخواهيم ساده بگوييم، پرتالصفحه وب واسطي است كه امكان دسترسي آسان را به هر چيزي كه كاربر ، براي انجام وظيفه يا خواسته اش نياز دارد بدون توجه به اينكه محل فيزيكي آن كجاست، فراهم مي كند. به بيان ديگر پرتال "درگاهي"است به دنيايي مجازي كه كاربر مي تواند از طريق امكانات فراهم شده در آن، تمامي نيازهاي خود را براورده كند. نيازهايي مانند جستجو و يا خريد(مثلا يك كتاب)، دسترسي به حساب بانكي، افزايش و كاهش اعتبار يك حساب اعتباري و يا به روز رساني اطلاعات سخت افزاري از محل كار، پرتال‌  همه چيز را از طريق درگاهي واحد براي كاربر خود فراهم مي سازد.
  ويژگيهاي اصلي يك پرتال‌ ( پورتال )  عبارت اند از:
تجمع اطلاعات
هدف دار بودن اطلاعات 
دردسترس بودن اطلاعات
د ريچه ورود منحصر به فرد
یك پرتالنيز مانند يك كامپيوتر خانگي، اطلاعات و خدمات گوناگوني را در يك صفحه وب واحد و به صورتي سازگار و خوش تركيب در دسترس مي گذارد. گاهي به اين صفحه web top   هم گفته مي شود. پرتال‌ ( پورتال )  مي تواند نقطه شروع يا صفحه اوليه مشخصي داشته باشد كه كاربران در زمان اتصال به وب آن را مشاهده كنند. اگر چه بر خلاف صفحه كامپيوتر، پرتال‌ ( پورتال )  مي تواند از طريق مجموعه وسيع دستگاههايي كه قابليت اتصال به وب در آنها پيش بيني شده (از جمله تلفن هاي موبايل) مورد استفاده قرار گيرد.
هر چند شباهت ظاهري فراواني ميان يك وب سايت و يك پرتال‌ وجود دارد به گونه اي كه در نگاه اول تفاوت محسوسي ميان آن دو مشاهده نمي شود اما اين دو كاملا از يكديگر متفاوت اند.سوال اينجاست كه به طور مشخص تفاوت آن دو در چيست؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت :
ويژگيهاي زير در يك پرتال‌ آن را از يك وب سايت متمايز مي كند:

درگاه ورود منفردي كه از طريق آن مي توان به مجموعه منابع مرتبط با پرتال‌  دست يافت. 

  نمايش هدفدار اطلاعات با استفاده از تجربيات كاربر. 
 

دسترسي تقسيم بندي شده به انواع داده و اطلاعات گروه بندي شده.

  در اختيار گذاشتن امكان ارتباط و همكاري ميان تمامي كاربران و استفاده كنندگان پرتال. 
امكان پيوستن به نرم افزارها و سيستم هاي نرم افزاري كه گردش كاري مشخص و تعريف شده اي دارند.