| ثبت نام كاربر 
 
 
 
 

     
 

در طبقه بندی پورتال ها، باید به این منظر دقت نمود که همچون هر موضوع مورد بحث دیگری، پورتال ها را نیز از جهات گوناگون مورد مداقه و بررسی قرار داده و طبقه بندی نمود. از همین روی سعی شده در این مقاله با نگاهی به مقولات محتوا، مخاطب و کاربردها(و نحوه بکارگیری)، پورتال ها را مورد بررسی و طبقه بندی قرار داد.

 چه سیستم و اطلاعاتی توسط پورتال ارائه می شوند ؟
 پورتالهای اطلاعاتی ( Information Portal )
پورتالهایی هستند که بیشتر اطلاعات استاتیک موجود در منابع مختلف را گردآوری کرده و نمایش می دهند.
پورتالهای کاربردی ( Application Portal )
پورتالهایی هستند که بیشتر ارائه دهنده سرویس هستند. 
مخاطب پورتال چه کسی است؟
پورتال افقی ( Horizontal Portal - Hortal )
ارائه دهنده اطلاعات و سرویسهای مختلفی است ، و افراد مختلف را پاسخگو می باشد به عنوان مثال پورتالی که در آن خرید و فروش کالاهای مختلفی صورت می گیرد
پورتال عمودی ( Vertical Portal- Vortal )
بر روی عناوین خاص و یا سرویسهای خاص تمرکز دارد و پاسخگوی گروه خاصی می باشد . به عنوان مثال پورتالی که به خرید و فروش محصولات یک صنعت خاص و اخبار همان صنعت اختصاص می یابد .